konkurs likovna 2018
bina 2017
 English (United States) Srpski (Srbija) Српски (Србија)

Kontakt

 

 

 

 

Ana Nedeljković
 
+381 (0)11 2621 469


 

 

Edukacija

Šta je KCB EDUKACIJA?

Edukacija u Kulturnom centru Beograda nam je veoma bitna. Želimo da Centar bude dinamično mesto za kreativno provođenje vremena, učenje i razmenu novih ideja. Želimo da omogućimo publici da našim programima pristupi na kreativan i participativan način.

Koncept naših edukativnih programa je da istražujemo kako da gledamo i slušamo umetnost danas, kako da o njoj diskutujemo, povezujemo sa našim svakodnevnim životom, kako da kritički razmišljamo, razvijamo kreativnost i stičemo praktično iskustvo prolaska kroz sam umetnički proces.

U okviru KCB EDUKACIJE organizujemo radionice, susrete sa umetnicima, stručna vođenja, predavanja, seminare, konferencije. Programi su namenjeni različitim ciljnim grupama, prate i povezuju oblasti vizuelne umetnosti, književnosti i muzike.

Bitno nam je da edukativne programe Centra razvijamo zajedno sa vama, kroz aktivnu razmenu ideja. Veoma nam je važna saradnja sa pojedincima, udruženjima, kulturnim institucijama, školama i fakultetima, kao i razvijanje regionalne i međunarodne saradnje.

Otvoreni smo i veoma zainteresovani za vaše predloge i sugestije.


Šta sve radimo?

U Centru se realizuju brojni edukativni programi. Izdvajamo :

Redovna stručna vođenja i susreti sa umetnicima i kustosima u okviru izložbi

KCB RADIONICA
Serija kreativnih radionica za mlade (posebno srednjoškolce) koja prati izložbe u Centru i čiji program se sastoji od susreta sa umetnicima i kustosima i praktičnog rada vezanog za temu i/ili tehniku date izložbe.

Međunarodna konferencija (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik
Četvorodnevna serija predavanja, diskusija, radionica i izložbi renomiranih autora, dizajnera i teoretičara iz Srbije, regiona, Evrope i SAD. Projekat je prevashodno namenjen studentima umetničkih fakulteta i fakulteta za dizajn iz regiona, ali i mladim profesionalcima i široj publici.

Edukativni programi u okviru Oktobarskog salona
Kao prateći program Oktobarskog salona organizuju se edukativni programi u formi radionica, stručnih vođenja, diskusija i seminara.

Zon Moderna
U okviru umetničko-edukativnog projekta »Zon Moderna« Muzeja moderne umetnosti u Stokholmu, u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda, održane su radionice namenjene učenicima srednjih škola. Koncept radionica je takav da umetnik, kao umetnički direktor, osmišljava njihov program.

Čitalački klub Kulturnog centra Beograda
Program posvećen srednjoškolcima, osmišljen kao most između školskog programa i onoga što je stvarna književna i kulturna ponuda.

Edukativni programi manifestacija: Svetski dan poezije i Festival 1 pisca
U okviru ovih manifestacija oblikuju se posebni programi za srednjoškolce, u kojima učestvuju eminentni pisci i umetnici. Programi se realizuju u formi predavanja, radionica i konkursa.

Edukativni program muzičke redakcije
Radionice za učenike i student koje se organizuju kao prateći program Međunarodnih festivala Dani orgulja i Čembalo, živa umetnost.
Edukacija široke publike kroz tekstove o kompozitorima i njihovim delima, koja se nalaze na programu »Koncerata u Galeriji«.
 

The Cultural Centre of Belgrade
Knez Mihailova 6
11000 Belgrade, Serbia
tel. + 381 (0)11 2621 469
fax. + 381 (0)11 2623 853
www.kcb.org.rs

Design by Hominid
Code by Sobot