konkurs likovna 2018
bina 2017
 English (United States) Srpski (Srbija) Српски (Србија)

Pretraga  

Milica Stanković Đorđević
kustoskinja
+381 (0)11 3281 407
+381 (0)11 3281 613
milica.djordjevic@kcb.org.rs

Galerija Artget

Galerija Artget je posvećena predstavljanju, tumačenju, razumevanju i promovisanju fotografske slike. Od osnivanja 2002. godine, u ovom izlagačkom prostoru, jedinom u Beogradu koji je namenjen isključivo fotografskoj umetnosti, predstavljena su dela velikog broja domaćih i stranih autora u širokom rasponu od dokumentarne i istorijske do fotografije u savremenoj vizuelnoj umetnosti.

Umetnički direktor, stručnjak u oblasti fotografije, u saradnji sa uredničkim timom Kulturnog centra Beograda kreira jednogodišnji program, koji čini 15-17 izložbi odabranih na osnovu konkursa i/ili po pozivu.

Predavanja, razgovori sa umetnicima, teoretičarima, kritičarima i istoričarima umetnosti fotografije, vođenja kroz izložbe, pregledanje portfolija, radionice, predstavljanje knjiga o fotografiji značajno doprinose unapređenju prakse i razumevanju ovog sveprisutnog medija i sveta savremene vizuelne umetnosti i kulture. S istim ciljem je 2005. godine pokrenuta i specijalizovana izdavačka delatnost koja, za sada, u dve biblioteke, „Foto Artget – Teorija“ i „Foto Artget – Monografije 5 ½“, želi da popuni u našoj sredini postojeću prazninu u oblasti teorijskih saznanja o fotografiji i monografskih svedočanstava o aktuelnoj domaćoj fotografskoj sceni.

Prostor Galerije Artget

Print  

Kulturni centar Beograda
Knez Mihailova 6
11000 Beograd, Srbija
tel. + 381 (0)11 2621 469
fax. + 381 (0)11 2623 853
www.kcb.org.rs

Design by Hominid
Code by Sobot