konkurs likovna 2018
bina 2017
 English (United States) Srpski (Srbija) Српски (Србија)

Pretraga  

Media

Nema sadžaja.
Ukupno: 0

KONKURS za izlagačku 2018. godinu u Likovnoj galeriji
Likovna galerija Kulturnog centra Beograda raspisuje konkurs za izlaganje u 2018. godini i poziva sve zainteresovane stvaraoce, likovne i vizuelne umetnike, istoričare i teoretičare umetnosti da predlože samostalne izložbe i autorske projekte iz oblasti savremene umetnosti, dizajna i arhitekture koje će za godišnji program razmatrati Savet galerije.
20 apr čet
31 maj sre
12:00
.
Konkurs za  izlagačku 2018. godinu u Likovnoj galeriji se raspisuje  za 4 termina, koliko je ostalo slobodno zbog prenošenja nekoliko izložbi iz 2017. godine, realizacije tradicionalnih izložbi u Likovnoj galeriji (Kritičari su izabrali, BINA i dr.), kao i postavki 57. Oktobarskog salona u galerijama Centra.
O podnetim predlozima za program raspravljaće Savet galerije u skladu sa ustanovljenom programskom koncepcijom  i dugogodišnjom izlagačkom politikom Likovne galerije.  Savet će pri izboru materijala na konkursu dati prioritet autorima koji su završili umetničke studije na nekom od umetničkih fakulteta u zemlji i inostranstvu, i autorima afirmisanim na domaćoj i inostranoj sceni savremene vizuelne umetnosti.
Savet će takođe voditi računa o tome da predloženi projekti ne iziskuju dodatna finansijska sredstva za prezentaciju, postprodukciju, transport i ostale troškove koji prevazilaze mogućnosti planirane budžetom.

Materijal za konkurs treba da sadrži: 
-       do 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu (štampane, na CD-u ili DVD-iju)
-       koncepcija izložbe izložena u pisanoj formi (do jedne šlajfne teksta)
-       profesionalna biografija
-       okvirna cena radova koji će biti izloženi (iskazano u dinarima).
 
Materijal za konkurs se može poslati i u elektronskoj formi putem  e-maila ili we transfer-a, ili se može predati u Likovnoj redakciji Kulturnog centra Beograda, u periodu od 4. do 31. maja 2017, svakog radnog dana od 10-15 sati, i poslati poštom na adresu: Kulturni centar Beograda, Likovna redakcija (ZA KONKURS 2018), Knez Mihailova 6/I sprat, 11000 Beograd.
 

 

Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon Likovne redakcije: 2622-926, ili preko e-maila kustoskinje Gordane Dobrić, na adresu: gordana.dobric@kcb.org.rs. Rezultati konkursa biće istaknuti do  10. jula 2017. na veb-sajtu Kulturnog centra Beograda.
Bookmark and Share

Komentari

Kulturni centar Beograda
Knez Mihailova 6
11000 Beograd, Srbija
tel. + 381 (0)11 2621 469
fax. + 381 (0)11 2623 853
www.kcb.org.rs

Design by Hominid
Code by Sobot
 
[reference]

close[caption]
[thumb][orig][stand]

close