konkurs likovna 2018
bina 2017
 English (United States) Srpski (Srbija) Српски (Србија)

Pretraga  
.
PESMA NA DAN, NA DAR
Umni vitamini i ostali neophodni psiho-energetski sastojci u potrebnim dnevnim količinama na sajtu KCB-a!
01 jan pet
31 dec sub
Vojislav Karanović
Pesma na dan - Vojislav Karanović
Tema meseca januara: Zlatna vejavica što po samoj sebi veje
01 jan
p u s č p s n
Ivan Ždanov se ubraja u grupu ruskih pesnika „metametaforista“.
Pesma na dan - Ivan Ždanov
Tema meseca januara: Zlatna vejavica što po samoj sebi veje
02 jan
p u s č p s n
Antonija Novaković
Pesma na dan - Antonija Novaković
Tema meseca januara: Zlatna vejavica što po samoj sebi veje
03 jan
p u s č p s n
Jan Skacel
Pesma na dan - Jan Skacel
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
04 jan
p u s č p s n
Tomas Transtremer je dugo vremena bio u najužim izborima za Nobelovu nagradu.
Pesma na dan - Tomas Transtremer
Tema meseca januara: Zlatna vejavica što po samoj sebi veje
05 jan
p u s č p s n
Pol Klodel
Pesma na dan - Pol Klodel
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
06 jan
p u s č p s n
Novica Tadić
Pesma na dan - Novica Tadić
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
07 jan
p u s č p s n
Živorad Nedeljković
Pesma na dan - Živorad Nedeljković
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
08 jan
p u s č p s n
Jan Skacel
Pesma na dan - Jan Skacel
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
09 jan
p u s č p s n
Dostojevski ga je smatrao pesnikom filozofom kome nema ravnog
Pesma na dan - Fjodor Tjutčev
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
10 jan
p u s č p s n
Boris Pasternak
Pesma na dan - Boris Pasternak
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
11 jan
p u s č p s n
Tomas Transtremer
Pesma na dan - Tomas Transtremer
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
12 jan
p u s č p s n
Dejan Ilić
Pesma na dan - Dejan Ilić
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
13 jan
p u s č p s n
Pesnik u komunističkom raju
Pesma na dan - Varlam Šalamov
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
14 jan
p u s č p s n
Vojislav Karanović
Pesma na dan - Vojislav Karanović
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
15 jan
p u s č p s n
Slavko Mihalić
Pesma na dan - Slavko Mihalić
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
16 jan
p u s č p s n
Prvi put sa NKVD-om na jutrenje
Pesma na dan - Osip Mandeljštam
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
17 jan
p u s č p s n
Fjodor Tjutčev
Pesma na dan - Fjodor Tjutčev
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
18 jan
p u s č p s n
Osip Mandeljštam prilikom prvog hapšenja
Pesma na dan - Osip Mandeljštam
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
19 jan
p u s č p s n
Boris Pasternak
Pesma na dan - Boris Pasternak
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
20 jan
p u s č p s n
Aleksandar Blok - kraj jedne velike epohe
Pesma na dan - Aleksandar Blok
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
21 jan
p u s č p s n
Aleksandar Kušner
Pesma na dan - Aleksandar Kušner
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
22 jan
p u s č p s n
Osip Mandeljštam - pesnik
Pesma na dan - Osip Mandeljštam
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
23 jan
p u s č p s n
Vojislav karanović
Pesma na dan - Vojislav karanović
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
24 jan
p u s č p s n
Tamo gde sunce izlazi
Pesma na dan - Taneda Santoka
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
25 jan
p u s č p s n
Borislav Radović - pesnik
Pesma na dan - Borislav Radović
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
26 jan
p u s č p s n
Aleksandar Blok
Pesma na dan - Aleksandar Blok
Tema meseca januara ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
27 jan
p u s č p s n
Sveta planina
Pesma na dan - Hekigoto Kavagitaši
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
28 jan
p u s č p s n
Vojislav Karanović
Pesma na dan - Vojislav Karanović
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
29 jan
p u s č p s n
Aleksandar Blok
Pesma na dan - Aleksandar Blok
Tema meseca januara ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
30 jan
p u s č p s n
Jan Skacel
Pesma na dan - Jan Skacel
Tema meseca januara: ZLATNA VEJAVICA ŠTO PO SAMOJ SEBI VEJE
31 jan
p u s č p s n
Branislav Oblučar
Pesma na dan - Branislav Oblučar
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
01 feb
p u s č p s n
Mačji pesnik
Pesma na dan - Branislav Oblučar
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
02 feb
p u s č p s n
Branislav Oblučar - pesnik mačaka
Pesma na dan - Branislav Oblučar
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
03 feb
p u s č p s n
Duško Novaković
Pesma na dan - Duško Novaković
Tema: Svaki je mesec februar
04 feb
p u s č p s n
Novica Tadić
Pesma na dar: Novica Tadić
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
05 feb
p u s č p s n
Duško Novaković
Pesma na dan: Duško Novaković
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
06 feb
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
07 feb
p u s č p s n
Ljiljana Jovanović
Pesma na dan - Ljiljana Jovanović
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
08 feb
p u s č p s n
Milovan Marčetić
Pesma na dan - Milovan Marčetić
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
09 feb
p u s č p s n
Cat Power
Pesma na dan - Branislav Oblučar
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
10 feb
p u s č p s n
Cybercat
Pesma na dan - Branislav Oblučar
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
11 feb
p u s č p s n
Branislav Oblučar
Pesma na dan - Branislav Oblučar
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
12 feb
p u s č p s n
Vasa Pavković
Pesma na dan - Vasa Pavković
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
13 feb
p u s č p s n
Stevan Tontić
Pesma na dan - Stevan Tontić
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
14 feb
p u s č p s n
Maja Daković
Pesma na dan - Maja Daković
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
15 feb
p u s č p s n
Živorad Nedeljković
Pesma na dan - Živorad Nedeljković
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
16 feb
p u s č p s n
Cat Power
Pesma na dan - Branislav Oblučar
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
17 feb
p u s č p s n
Živorad Nedeljković
Pesma na dan - Živorad Nedeljković
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
18 feb
p u s č p s n
Otac moderne poezije - ljubitelj mačaka
Pesma na dan - Šarl Bodler
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
19 feb
p u s č p s n
Fabio Pusterla
Pesma na dan - Fabio Pusterla
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
20 feb
p u s č p s n
Šarl Bodler - dendi
Pesma na dan - Šarl Bodler
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
21 feb
p u s č p s n
Horhe Luis Borhes
Pesma na dan - Horhe Luis Borhes
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
22 feb
p u s č p s n
Šarl Bodler
Pesma na dan - Šarl Bodler
Tema. SVAKI JE MESEC FEBRUAR
23 feb
p u s č p s n
Iz porodice mačaka
Pesma na dan - Dragan Grbić
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
24 feb
p u s č p s n
Marko Pogačar
Pesma na dan - Marko Pogačar
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
25 feb
p u s č p s n
Milan Đorđević
Pesma na dan - Milan Đorđević
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
26 feb
p u s č p s n
Milan Đorđević
Pesma na dan - Milan Đorđević
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
27 feb
p u s č p s n
Milan Đorđević
Pesma na dan - Milan Đorđević
Tema: SVAKI JE MESEC FEBRUAR
28 feb
p u s č p s n
Pravi Nebojša Vasović
Pesma na dan - Nebojša Vasović
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
01 mar
p u s č p s n
Borhes
Pesma na dan - Horhe Luis Borhes
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
02 mar
p u s č p s n
Laughin
Pesma na dan - Laughin' Coyote
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
03 mar
p u s č p s n
Charming Princess
Pesma na dan - Natalija Marković
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
04 mar
p u s č p s n
Nikola Madžirov
Pesma na dan - Nikola Madžirov
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
05 mar
p u s č p s n
Lucija Stupica
Pesma na dan - Lucija Stupica
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
06 mar
p u s č p s n
Najbolji
Pesma na dan - Koja
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
07 mar
p u s č p s n
Slađan Lipovec
Pesma na dan - Slađan Lipovec
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO OSTAJE
08 mar
p u s č p s n
Zvonko Karanović
Pesma na dan - Zvonko Karanović
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
09 mar
p u s č p s n
Marko Pogačar
Pesma na dan - Marko Pogačar
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
10 mar
p u s č p s n
Pesnik Matović se ishranjuje
Pesma na dan - Petar Matović
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
11 mar
p u s č p s n
Danica Vukićević
Pesma na dan - Danica Vukićević
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
12 mar
p u s č p s n
Oto Horvat
Pesma na dan - Oto Horvat
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
13 mar
p u s č p s n
Pesnik Vasović
Pesma na dan - Nebojša Vasović
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
14 mar
p u s č p s n
Radmila Lazić
Pesma na dan - Radmila Lazić
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
15 mar
p u s č p s n
Er ist ein Berliner
Pesma na dan - Uve Kolbe
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
16 mar
p u s č p s n
Tamara Šuškić
Pesma na dan - Tamara Šuškić
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
17 mar
p u s č p s n
Tekstualna teroristkinja
Pesma na dan - Maja Solar
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
18 mar
p u s č p s n
Nikola Vujčić
Pesma na dan - Nikola Vujčić
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
19 mar
p u s č p s n
Pesnik Tišma
Pesma na dan - Slobodan Tišma
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
20 mar
p u s č p s n
Stuttgart online
Pesma na dan - Bojan Slačala
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
21 mar
p u s č p s n
Milan Vukelić
Pesma na dan - Milan Vukelić
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
22 mar
p u s č p s n
Borhes
Pesma na dan - Horhe Luis Borhes
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
23 mar
p u s č p s n
Dragana Mladenović
Pesma na dan - Dragana Mladenović
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
24 mar
p u s č p s n
Bojan Vasić
Pesma na dan - Bojan Vasić
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
25 mar
p u s č p s n
Pesničar Čančarević
Pesma na dan - Dejan Čančarević
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
26 mar
p u s č p s n
Slobodan Zubanović
Pesma na dan - Slobodan Zubanović
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
27 mar
p u s č p s n
Nenad Milošević
Pesma na dan - Nenad Milošević
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
28 mar
p u s č p s n
Ana Ristović
Pesma na dan - Ana Ristović
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
29 mar
p u s č p s n
Tomislav Marinković na Svetskom danu poezije
Pesma na dan - Tomislav Marinković
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
30 mar
p u s č p s n
Prva knjiga Miodraga Stanisavljevića
Pesma na dan - Miodrag Stanisavljević
Tema meseca: GOLE ISTINE ILI ONO ŠTO NEDOSTAJE
31 mar
p u s č p s n
Kolridž
Pesma na dan - Semjuel Tejlor Kolridž
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
01 apr
p u s č p s n
Šeli
Pesma na dan - Persi Biš Šeli
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
02 apr
p u s č p s n
Branko Miljković
Pesma na dan - Branko Miljković
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
03 apr
p u s č p s n
Novalis
Pesma na dan - Novalis
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
04 apr
p u s č p s n
Šenije
Pesma na dan - Andre Šenije
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
05 apr
p u s č p s n
Pesnik bez lica
Pesma na dan - Dušan Srezojević
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
06 apr
p u s č p s n
Georg Trakl
Pesma na dan - Georg Trakl
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
07 apr
p u s č p s n
Sezonac u paklu
Pesma na dan - Artur Rembo
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
08 apr
p u s č p s n
Čemu pesnici u oskudno vreme?
Pesma na dan - Fridrih Helderlin
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
09 apr
p u s č p s n
Kits
Pesma na dan - Džon Kits
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
10 apr
p u s č p s n
Edvard Stahura
Pesma na dan - Edvard Stahura
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
11 apr
p u s č p s n
Jan Kertis
Pesma na dan - Jan Kertis
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
12 apr
p u s č p s n
Paul Celan
Pesma na dan - Paul Celan
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
13 apr
p u s č p s n
Cvetajeva
Pesma na dan - Marina Cvetajeva
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
14 apr
p u s č p s n
Paveze
Pesma na dan - Čezare Paveze
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
15 apr
p u s č p s n
Kamov
Pesma na dan - Janko Polić Kamov
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
16 apr
p u s č p s n
Leonid Aronzon
Pesma na dan - Leonid Aronzon
Tema.APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
17 apr
p u s č p s n
Miloš Vidaković
Pesma na dan - Miloš Vidaković
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
18 apr
p u s č p s n
Mlada Bosna
Pesma na dan - Dragutin Mras
Tema. APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
19 apr
p u s č p s n
Dis
Pesma na dan - Vladislav Petković Dis
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
20 apr
p u s č p s n
Džim Morison
Pesma na dan - Džim Morison
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
21 apr
p u s č p s n
Teenage dreams so hard to beat
Pesma na dan - Kurt Kobejn
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
22 apr
p u s č p s n
Nevermind
Pesma na dan - Kurt Kobejn
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
23 apr
p u s č p s n
Leonid Gubanov
Pesma na dan - Leonid Gubanov
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
24 apr
p u s č p s n
Crni Dante
Pesma na dan - Žoan od Kruza-Souze
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
25 apr
p u s č p s n
Dilen Tomas
Pesma na dan - Dilen Tomas
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
26 apr
p u s č p s n
Silvija Plat
Pesma na dan - Silvija Plat
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
27 apr
p u s č p s n
Džon Berimen
Pesma na dan - Džon Berimen
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
28 apr
p u s č p s n
Anica Savić po Urošu Prediću
Pesma na dan - Anica Savić Rebac
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
29 apr
p u s č p s n
Revolucionar
Pesma na dan - Vladimir Majakovski
Tema: APRIL JE NAJSUROVIJI MESEC
30 apr
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
01 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
02 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
03 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
04 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
05 maj
p u s č p s n
Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
06 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
07 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
08 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
09 maj
p u s č p s n
Pesme 1984-1994
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
10 maj
p u s č p s n
Slepa kuća i vidoviti stanari
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
11 maj
p u s č p s n
Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
12 maj
p u s č p s n
Lak kao pero
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
13 maj
p u s č p s n
Naslovna strana Ristovićeve knjige
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJERENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
14 maj
p u s č p s n
Naslovna strana Ristovićeve knjige
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
15 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
16 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
17 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJERENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
18 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJERENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
19 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJERENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
20 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJERENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
21 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
22 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
23 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
24 maj
p u s č p s n
Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
25 maj
p u s č p s n
Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
26 maj
p u s č p s n
Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
27 maj
p u s č p s n
Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
28 maj
p u s č p s n
Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema. SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
29 maj
p u s č p s n
Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
30 maj
p u s č p s n
Aleksandar Ristović
Pesma na dan - Aleksandar Ristović
Tema: SANJARENJE USRED PROLEĆNIH RADOVA - POEZIJA ALEKSANDRA RISTOVIĆA
31 maj
p u s č p s n
Tin
Pesma na dan - Tin Ujević
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
01 jun
p u s č p s n
Ivan V. Lalić
Pesma na dan - Ivan V. Lalić
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
02 jun
p u s č p s n
Naslovna strana knjige Libera Markonija
Pesma na dan - Slobodan Marković
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
03 jun
p u s č p s n
Crnjanski
Pesma na dan - Miloš Crnjanski
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
04 jun
p u s č p s n
Nebojša Vasović, sumatraista
Pesma na dan - Nebojša Vasović
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
05 jun
p u s č p s n
Stevan Raičković
Pesma na dan - Stevan Raičković
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
06 jun
p u s č p s n
"Kad ste u život koraknuli bolji"
Pesma na dan - Miodrag Maksimović
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
07 jun
p u s č p s n
Naslovna strana knjige "Skamenjeni"
Pesma na dan - Miodrag Maksimović
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
08 jun
p u s č p s n
Albreht Direr - Melanholija (1514)
Pesma na dan - Ivan V. Lalić
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
09 jun
p u s č p s n
Fjodor Tjutčev
Pesma na dan - Fjodor Tjutčev
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
10 jun
p u s č p s n
Rima Kazakova
Pesma na dan - Rima Kazakova
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
11 jun
p u s č p s n
Milutin Bojić
Pesma na dan - Milutin Bojić
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
12 jun
p u s č p s n
Ivan V. Lalić
Pesma na dan - Ivan V. Lalić
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
13 jun
p u s č p s n
Andre Kertes - Meudon (1928)
Pesma na dan - Oto Horvat
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
14 jun
p u s č p s n
Kavafi
Pesma na dan - Konstantin Kavafi
Tema:PAROVI, TROUGLOVI
15 jun
p u s č p s n
Jovan Hristić
Pesma na dan - Jovan Hristić
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
16 jun
p u s č p s n
Storia di Nastagio degli onesti
Pesma na dan - Oto Horvat
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
17 jun
p u s č p s n
CRISTO MORTO SOSTENUTO DA TRE ANGELI
Pesma na dan - Oto Horvat
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
18 jun
p u s č p s n
Dole na uglu
Pesma na dan - Milan Vukelić
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
19 jun
p u s č p s n
Karl Kraus
Pesma na dan - Georg Trakl
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
20 jun
p u s č p s n
Naslovna strana knjige Nebojše Vasovića
Pesma na dan - Milan Vukelić
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
21 jun
p u s č p s n
Aca Sekulić - boem
Pesma na dan - Aleksandar Sekulić
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
22 jun
p u s č p s n
Naslovna strana knjige
Pesma na dan - Miodrag Raičević
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
23 jun
p u s č p s n
Dis - pesnik
Pesma na dan - Dis
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
24 jun
p u s č p s n
Živorad Nedeljković
Pesma na dan - Živorad Nedeljković
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
25 jun
p u s č p s n
Kafka
Pesma na dan - Nenad Bojić
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
26 jun
p u s č p s n
Kafka
Pesma na dan - Nebojša Vasović
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
27 jun
p u s č p s n
In the Court of Crimson King
Pesma na dan - Fabio Pusterla
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
28 jun
p u s č p s n
Dante
Pesma na dan - Viktor Igo
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
29 jun
p u s č p s n
Betoven
Pesma na dan - Klemens Brentano
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
30 jun
p u s č p s n
More pre nego usnim
Pesma na dan - Branko Miljković
Tema: PAROVI, TROUGLOVI
01 jul
p u s č p s n
Pogled na Prčanj
Pesma na dan - Njegoš
Tema: MORE PRE NEGO USNIM
02 jul
p u s č p s n
.
Pesma na dan: Dušan Matić
Tema: MORE PRE NEGO USNIM
03 jul
p u s č p s n
.
Pesma na dan: Dragan Stojanović
Tema meseca jula: MORE PRE NEGO USNIM
04 jul
p u s č p s n
.
Pesma na dan: Jovan Hristić
Tema: MORE PRE NEGO USNIM
05 jul
p u s č p s n
Leto
Pesma na dan - Marko Pogačar
Tema: MORE PRE NEGO USNIM
06 jul
p u s č p s n
Leto u Grčkoj