konkurs likovna 2018
bina 2017
 English (United States) Srpski (Srbija) Српски (Србија)

Media

Photos:

All media: 1

Pop up

5 The Republic Square

Open: Tuesday–Sunday, 11p.m. – 9 p.m.
Phone number: + 381 (0)11 3281 613

Pop up prostor Kulturnog centra Beograda je multifunkcionalni i multidisciplinarni prostor nastao po ugledu na takozvane pop-up prodavnice, restorane, knjižare koji se privremeno otvaraju na određenim lokacijama, a onda zatvaraju, da bi kasnije “iskrsle” na istom ili sasvim drugom mestu.

Ovako koncipiran prostor ima široku kulturnu misiju i otvoren je za najrazličitije vidove programa kao što su koncerti, knjižare, predstave, izložbe, razgovori i sl. Pozicija ga čini izuzetno atraktivnim budući da se nalazi na samom Trgu republike.

Print  

The Cultural Centre of Belgrade
Knez Mihailova 6
11000 Belgrade, Serbia
tel. + 381 (0)11 2621 469
fax. + 381 (0)11 2623 853
www.kcb.org.rs

Design by Hominid
Code by Sobot
 
[reference]

close[caption]
[thumb][orig][stand]

close